Kadar Pupuk

Berikut ini hasil uji lab yang dilakukan badan penelitian IPB terhadap pupuk organik POIN DUA TANI :


Jenis Mikroba
Satuan
Jumlah Populasi
Azospirillum sp.
Mpn/ml
1.10 x 1011
Azotobacter sp.
Cfu/ml
7.5 x 107
Bakteri Pelarut Fosfat
Cfu/ml
6.0 x 107


Kadar Hormon
Auksin: IAA = 145,06 ppm. Giberelin: GA3 = 208,47 ppm. Sitokinin : Kinetin = 105,20 ppm. Etilen : 78,69 ppm.

Kadar Pupuk
N380 mg/l, P 26 mg/l, K 78  mg/l, Na 1900 ml/l, Mg 14 mg/l, Fe 1,05 mg/l, S 5,92 mg/l, Mn 0,5 mg/l, Zn 0,27

Jenis Pengujian
Hasil Pengujian
- Salmonella
Negatif
- E. Coli
Negatif